Show menu

O podjetju

Dejavnost

Podjetje Zagožen d.o.o. je specializirano za prodajo izdelkov za zunanji vodovod in kanalizacijo. Delež lastne proizvodnje predstavlja preko 25 %. Velik delež prodaje pa predstavljajo artikli tujih in slovenskih proizvajalcev, ki jih zastopamo na slovenskem trgu.

Tradicija

Smo podjetje s tradicijo, prisotno na trgu že več kot 40 let. Ohranjamo status razvojnega dobavitelja, v Sloveniji spadamo med vodilne proizvajalce in prodajalce materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo. Poznani smo tudi zunaj meja, predvsem na južnih trgih. Pri kupcih nas odlikuje predvsem fleksibilno prilagajanjelastna stalna zaloga blaga ki znaša preko 2 mio. EUR in takojšnja brezplačna dostava blaga kjerkoli v Sloveniji.

Vso blago dostavimo z lastnimi kamioni brezplačno kamorkoli po Sloveniji. Naš vozni park obsega pet kamionov s prikolico ter kombi.

Vizija

Naša vizija je postati in ostati razpoznaven proizvajalec ter distributer materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo ter ostalih izdelkov iz rotacijsko litih plastičnih mas na vseh trgih EU skupnosti. S svojo odličnostjo in sposobnostmi želimo na vseh ravneh svojega delovanja uspešneje kot konkurenca prinašati koristi vsem svojim javnostim – kupcem, zaposlenim ter prebivalcem v okolju, kjer delujemo.

Poslanstvo

Skupaj s hčerinskim podjetjem Aplast d.o.o. dopolnjujemo ponudbo in ponujamo trgu najboljše. Poslanstvo obeh podjetij je izpolniti pričakovanja in zahteve kupcev, ki si želijo kakovostnih izdelkov. Podjetje stalno zagotavlja kupcu celovite rešitve in sisteme od zasnove do končne vgradnje ter vzdrževanja, predvsem na kanalizacijskem področju. Aktivnosti podjetja bodo v bodoče usmerjene v razvoj in ponudbi kakovostnih izdelkov in storitev ter doseganju zadovoljstva poslovnih partnerjev. Na način, da kupcu ponudimo največjo nakupno možnost kot je kakovosten izdelek, primerno ceno in kratek dobavni rok.


Politika kakovosti in ravnanje z okoljem

Družba stalno prilagaja prodajno-proizvodni program potrebam in konkurenčnemu nastopanju na trgih. V ta namen je matična družba Zagožen d.o.o. v letu 2003 ustanovila v 100 % lasti hčerinsko podjetje Aplast v Petrovčah in leta 2016 še na Ložnici pri Žalcu. Družba Aplast d.o.o. je izključno proizvodno podjetje za izdelovanje elementov in izdelkov iz plastičnih mas za potrebe zunanje kanalizacije, kot so npr. kanalizacijski jaški, PE in PVC cevi.

S tem se je dejavnost obeh podjetij razširila na področju razvoja, proizvodnje in prodaje izdelkov iz plastičnih mas, oblikovanih na podlagi novo uvedene tehnologije rotacijskega litja in ekstruzije.

Obe podjetji obvladujeta in medsebojno dopolnjujeta vse poslovne funkcije: vodenja, razvoja, prodaje, marketinga, nabave, priprave, tehnologije, proizvodnje, montaže, kontrole, skladiščenja, odpreme in lastne dostave odjemalcem. Pretežni del izvedbenih procesov proizvodnje in montaže je vezano na Aplast lokacijo v Petrovčah in Ložnici pri Žalcu. Procesi trgovinske prodaje in skladiščenja gotovih izdelkov so večinoma izvajani v okviru Zagožen lokacije v Žalcu.

Obe podjetji se trudita preprečevati in zmanjševati onesnaževanje okolice.

Cilji kakovosti in ravnanje z okoljem

  • stalnem izboljševanju v okviru povprečne 10% letne rasti realizacije in DV/zaposlenega,
  • nenehnemu dvigovanju zadovoljstva kupcev ter konkurenčni uveljavitvi tako na domačem kot tujih trgih,
  • dvigovanju podjetniške kulture in učinkovitosti medsebojnih povezav vseh procesov,
  • obvladovanju stroškov delovanja in (ne)kakovosti v načrtovanih okvirih,
  • zmanjšati porabo naravnih virov,
  • zmanjšati onesnaževanje okolja,
  • ustrezno ravnanje z odpadki,
  • poslovati z veljavno zakonodajo.

Certifikat ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Pridobili smo si certifikacijsko oznako Bureau Veritas Certification, ki nam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti. 

Transport in skladiščenje

Zunanje skladišče
Podjetje razpolaga z 20.000 m2 zunanjih skladiščnih prostorov.
Notranje skladišče
Notranje skladišče v izmeri 7.000 m2 za skladiščenje vodovodnih armatur, fazonov, kanalskih pokrovov ter drugega materiala.

Zastopstva

V Sloveniji zastopamo najpomembnejše evropske proizvajalce. Skupaj z njimi si prizadevamo nuditi našim kupcem najboljše izdelke in servis. Zagotavljamo, da si bomo to prizadevali tudi v bodoče.