Show menu

5G jaški z dvojnim dnom

Prednosti jaškov z dvojnim dnom:

 • Dno jaškov ima dvojno steno (zunanja stena dna jaškov in notranja stena koritnic).
 • Zunanja stena dna jaškov preprečuje deformacijo koritnice jaškov.
 • Vmesni prostor med zunanjo steno dna jaškov in koritnice je možno zapolniti z različnimi polnili.
 • S polnilom bistveno povečamo odpornost dna jaškov na hidrostatičen tlak in s tem preprečujemo deformacije koritnice jaškov.
 • Vgradnja jaškov možna tudi na področjih z visoko podtalnico (do 5 m).
 • Velika stabilnost pri postavitvi jaškov v gradbeno jamo zaradi ravnega dna jaškov.
 • Enostaven zasip jaškov zaradi posebne izvedbe dna jaškov.
 • Kombinacijo vstopnih priključkov se enostavno prilagaja potrebam projekta.
 • Možnost izdelave dodatnih priključkov v dno jaškov.
 • Koritnica jaškov je popolnoma gladka.
 • Telo revizijskih jaškov je lahko iz ojačenih rotoliv obročev ali iz PE/PP rebrastih cevi.
PDF katalog (827 KB)