Show menu

Male čistilne naprave - zakonodaja

Male čistilne naprave - zakonodaja

Tudi vi gradite hišo in nimate primerno urejenega čiščenja odpadne vode? Pa se sprašujete, če potrebujete čistilno napravo in če se res ne da kako drugače? Če vaša hiša ne bo oziroma ni priklopljena na kanalizacijski sistem, potem druge rešitve ni.

Razrez čistilne naprave

Časa imate do leta 2025!

Če vaš dom nima ustrezno urejenega čiščenja odpadne vode, potem bo do konca leta 2025 potrebno vgraditi malo čistilno napravo. To velja tako za novogradnje, kot tudi obstoječe hiše, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 14. 12. 2002, gradnja javne kanalizacije pa tam ni predvidena. Enako velja seveda tudi, če je vaša greznica dotrajana in pušča, ali pa ni bila zgrajena po veljavnih predpisih. Vedeti je potrebno še, da za vgradnjo male čistilne naprave potrebujete vodno soglasje, zato priporočamo, da se projekta lotite pravočasno. Za več informacij se lahko obrnete tudi na info@zagozen.si, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Za zmanjšanje investicije v nakup male čistilne naprave so na voljo tudi občinske subvencije, ki so jih za letošnje leto razpisale številne slovenske občine. Višina sofinanciranja znaša tudi do 50 % vrednosti investicije brez DDV. Razpisni pogoji se razlikujejo od občine do občine, zato priporočamo, da jih preverite kar direktno pri posamezni občini.  

Delovanje male čistilne naprave

Čistilna naprava je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode iz hiše ali počitniškega objekta… V njej potekajo različni biološki procesi, ki s pomočjo mikroorganizmov vodo očistijo do te mere, da ni škodljiva za okolje. Njen osnovni namen je torej varovanje okolja pred škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadnih vodah. Za lažje razumevanje poglejmo, kako mala čistilna naprava pravzaprav sploh deluje. Sestavljena je iz dveh prekatov, primarnega usedalnika in SBR reaktorja. Delovanje temelji na štiri faznem čiščenju vode, in sicer:

1.      faza - polnjenje: vodo, ki se zbere v prvi fazi usedanja, sistem pošlje v biološki prekat SBR;

2.      faza – čiščenje: sistem odpadne vode očisti v samo šestih urah. Izmenjujejo se intervali prezračevanja in mirovanja.

3.      faza – usedanje: v tej fazi se mulj usede na dno prekata, ki je v ohišju male čistilne naprave.

4.      faza – odstranjevanje: očiščena voda je zdaj primerna za izpust v okolje, zato odteče iz sistema.

Prikaz delovanja čistilne naprave v štirih fazah

Kako izbrati ustrezno malo čistilno napravo?

Izbira male čistilne naprave je vse prej kot enostavna. Razlog je ta, da je na trgu mogoče najti množico bolj in manj usposobljenih ponudnikov. Zato je pomembno, da ga pred nakupom dobro raziščete in se seznanite s tem, kako čistilna naprava sploh deluje. Boljše kot boste informirani, lažji bo nakup. Pri nakupu male čistilne naprave je potrebno upoštevati vrsto kriterijev - vse od zanesljivosti delovanja, življenjske dobe, stroškov obratovanja in vzdrževanja ter seveda kakšno podjetje stoji za produktom. Zelo pomemben dejavnik pri izbiri male čistilne naprave pa je tudi njena velikost, ki je odvisna predvsem od števila oseb v objektu. V podjetju Zagožen imamo na voljo čistilne naprave treh različnih velikosti – PUROO ELEMENTS je priporočljiva za manjše stanovanjske enote (do 10 oseb) in ima tudi zelo majhno porabo električne energije (0,33 kWh/dan). AQUAMAX običajno uporabljamo v večjih stanovanjskih enotah in blokih (do 49 oseb), primerna pa je tudi za zahtevnejše uporabnike. Za večja naselja (nad 51 oseb) pa se priporočajo profesionalne čistilne naprave, ki so tehnološko še bolj dovršene.