Show menu

Profesionalne čistilne naprave Zagožen

1. 9. 2015

Profesionalne čistilne naprave Zagožen so plod dolgoletnega sodelovanja med vrhunskimi strokovnjaki našega podjetja in nemškega partnerja ATB.

Obstoječi ponudbi že uveljavljenih bioloških čistilnih naprav tipa AQUAmax® in PUROO® ELEMENTS do 50 PE smo dodali tipske čistilne naprave v polietilenskih posodah do 300 PE. Profesionalne čistilne naprave so namenjene za čiščenje odpadne vode iz hotelov, gostinskih objektov, prehrambne industrije, vzgojno-izobraževalnih ustanov, stanovanjskih območij in naselij.

Posamezna tipska profesionalna čistilna naprava je sestavljena iz treh (do 250 PE) ali petih (500 PE) polietilenskih posod. Vsebuje primarni usedalnik, zadrževalnik in SBR-reaktor. Delujejo po principu SBR (Sekvenčni biološki reaktor) čiščenja odpadne vode. Odpadna voda priteče v primarni usedalnik, kjer se mehansko očisti. Preko preliva mehansko očiščena voda priteče v zadrževalnik iz katerega se polni SBR reaktor. V SBR reaktorju se voda s pomočjo mikroorganizmov očisti do druge stopnje čiščenja (biološka stopnja).

Poleg tipskih čistilnih naprav za odpadno vodo ponujamo tudi večje čistilne naprave do 5000 PE.   

Osnovni paket čistilnih naprav vsebuje ohišja čistilne naprave, hidromehansko opremo, opremljeno elektro omarico s krmilnikom in puhalom. Možna dodatna oprema je GSM modul za daljinsko javljanje napak na čistilni napravi in sistem za terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode - dezinfekcijo.

Ko kupujete čistilno napravo, zahtevajte odličnost!