Show menu

Certifikata ISO 9001 in ISO 14001

27. 6. 2018

Spoštovani!

Z veseljem sporočamo, da smo v letošnjem letu recertificirali certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

S pomočjo certifikacije ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 potrjujemo skladnost z novimi zahtevami, ki dajejo največ poudarka obvladovanju procesnih tveganj ter nadaljnjo skrb in zavezanost podjetja do okolja.

Z recertifikacijo standarda ISO 9001 smo potrdili usmerjenost podjetja k razumevanju odjemalcev ter posluh za njihove potrebe in pričakovanja, kar pa ni le osrednja tema omenjenega standarda, pač pa tudi prednostna naloga uspešnih organizacij.

Standarda zahtevata uskladitev politike in ciljev kakovosti ter ravnanja z okoljem s strateškimi usmeritvami organizacije. Standard tako ni več le podlaga za vodenje kakovosti poslovnih procesov, ampak za tudi za vodenje organizacije.