Show menu

Uvajanje ukrepov po priporočilih NIJZ - IV

7. 5. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba ZAGOŽEN d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 06.05.2020 so sledeči:

1.       PRODAJA BLAGA IN STORITEV FIZIČNIM OSEBAM (POTROŠNIKOM)  JE V NAŠEM PODJETJU OD DNE 20.04.2020 ZOPET MOGOČA, V OKVIRU OBJAVLJENEGA DELOVNEGA ČASA, IN  LE OB DOSLEDNEM UPOŠTEVANJU VSEH NAVODIL IN UKREPOV SPREJETIH V PODJETJU.

2.      VSTOP KUPCEV IN OSTALIH STRANK PODJETJA JE v poslovne prostore podjetja dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKE ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite), ki prekrije nos in usta.

3.      VSTOP JE MOGOČE LE DO OZNAČENE VSTOPNE TOČKE. PRI VSTOPU SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE.

4.      VSTOPAJTE POSAMIČNO. V KOLIKOR SE PRI VSTOPNI TOČKI ŽE NAHAJA OSEBA, POČAKAJTE, DA ZAPUSTI PROSTOR.

5.      Na vstopni točki OSEBI, KI JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila.PREJETA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE.

6.      V kolikor se  pred vstopom v podjetje že nahaja oseba prosimo, da ste od osebe odmaknjeni vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

7.      Vse stranke naprošamo, da naročila predhodno posredujejo preko e-pošte narocila@zagozen.si ali na telefon 03 713 14 20 ali pa pošljete e-pošto vaši kontaktni osebi v podjetju Zagožen d.o.o. oziroma jo pokličete. O datumu in načinu prevzema vas bomo obvestili. Vaša povpraševanja pa še vedno sprejemamo na e-pošto povprasevanje@zagozen.si.

8.      FIZIČNE KUPCE (POTROŠNIKE) VABIMO, DA NAROČILO ODDAJO V SPLETNI TRGOVINI, na naslovu: https://eshop-zagozen.si/ ali pošljete e-pošto na naslov povprasevanje@zagozen.si ali pa pokličite na telefonsko število: 03 713 14 20.

9.      Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORAmorajo osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga ostati v vozilu in počakati na poziv, da lahko pripravijo vozilo za razklad/naklad. Za naklad/razklad pokličite na tel. št.: 031 730 620. Sledite vstopni točki za razklad/naklad. Pred izstopom iz vozila si morajo osebe obvezno nadeti zaščitno masko in vozilo pripraviti na razklad/naklad. Potem se morajo vrniti v vozilo in počakati na dokončanje procesa. Pred predajo dokumentacije si morajo obvezno razkužiti roke. Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacije (vstopna točka). Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

10.  Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

- Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.

- Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.

- Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

- Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

11.  Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na mesto MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJE dokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.


DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA, ZDRAVJA DRUGIH IN DELUJOČEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA.