Show menu

Omejeno gibanje za stranke podjetja

16. 6. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba ZAGOŽEN d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 16.06.2020 so sledeči:

1.      NEPOSREDNA PRODAJA BLAGA IN STORITEV  JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA OB DOSLEDNEM UPOŠTEVANJU VSEH NAVODIL IN UKREPOV SPREJETIH V PODJETJU. VSTOP JE MOGOČE LE DO SPREJEMNE PISARNE oz. SPREJEMNE TOČKE. PRI VSTOPU SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE

2.      VSTOP KUPCEV JE do sprejemne pisarne dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKEali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite), ki prekrije nos in usta.

Vstop v zunanji del skladišča je mogoč brez uporabe zaščitnih mask ali druge zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite)  in le do sprejemne točke oziroma do sprejemne pisarne ob hkratnem upoštevanju odmaknjenosti od druge osebe vsaj za 1,5 metra.

V druge dela skladišča je vstop dovoljen le izjemoma,  s spremstvom zaposlenega v našem podjetju.

3.      Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA se morajo osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga zglasiti na sprejemni točki za tovorni promet. V kolikor na sprejemni točki ni osebe, se za naklad/razklad pokliče na tel. št.: +386 (0)31 730 620. Sledite sprejemni točki za razklad/naklad. Dokumentacijo odložite na mesto označeno za sprejem dokumentacije. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

4.      Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJEdokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

5.      VSTOP POSLOVNIH PARTNERJEV je v podjetje mogoč brez zaščite ustnega in nosnega predela, ob upoštevanju medosebne razdalje 1,5 metra.

6.      Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

- Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.

- Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.

- Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

- Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.


DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA TER ZDRAVJA DRUGIH.