Show menu

Obvestilo za stranke podjetja

18. 12. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb virusa COVID-19 je družba ZAGOŽEN d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 18.12.2020 so sledeči:

1.      NEPOSREDNA PRODAJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA OB DOSLEDNEM UPOŠTEVANJU VSEH NAVODIL IN UKREPOV SPREJETIH V PODJETJU. VSTOP JE MOGOČE LE DO SPREJEMNE PISARNE oz. SPREJEMNE TOČKE. PRI VSTOPU SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE.

2.      POTROŠNIKE  ŠE VEDNO VABIMO, DA NAROČILO ODDAJO V SPLETNI TRGOVINI, na naslovu: https://eshop-zagozen.si/ ali pošljejo e-pošto na naslov povprasevanje@zagozen.si ali pokličejo na telefonsko število: 03 713 14 20.

3.      VSTOP KUPCEV IN OSTALIH STRANK PODJETJA JE v poslovne prostore podjetja ( trgovinski, poslovni del, skladiščne hale) dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKE, s spremstvom zaposlenega v našem podjetju.

4.      VSTOPAJTE POSAMIČNO. V KOLIKOR SE V SPREJEMNI PISARNI ali NA SPREJEMNI TOČKI ŽE NAHAJA OSEBA, POČAKAJTE, DA LE-TA ZAPUSTI PROSTOR. V sprejemni pisarni OSEBI, KI JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila.PREJETA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE. V kolikor se pred vstopom v podjetje že nahaja oseba ali več oseb prosimo, da upoštevate distanco vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

5.      Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA se morajo osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga zglasiti na sprejemni točki za tovorni promet. V kolikor na sprejemni točki ni osebe, se za naklad/razklad pokliče na tel. št.: 031 730 620. Sledite sprejemni točki za razklad/naklad. Dokumentacijo odložite na mesto označeno za sprejem dokumentacije. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

6.      Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJEdokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

7.      Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

- Kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.
- Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.
- Uporabljene papirnata robčke po vsaki uporabi odvrzite v koš.
- Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA TER ZDRAVJA DRUGIH.