Show menu

Obvestilo za stranke

8. 9. 2021

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja judi in preprečevanja širjenja okužb je družba ZAGOŽEN d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 09.09.2021  so sledeči:

1. NEPOSREDNA PRODAJA BLAGA IN STORITEV JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA OB DOSLEDNEM UPOŠTEVANJU VSEH NAVODIL IN UKREPOV SPREJETIH V PODJETJU. VSTOP JE MOGOČE LE DO SPREJEMNE PISARNE oz. SPREJEMNE TOČKE, KJER JE UPORABA MASKE OBVEZNA. PRI VSTOPU SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE

2. VSTOP KUPCEV IN OSTALIH STRANK PODJETJA JE v zaprte poslovne prostore podjetja (trgovinski, poslovni del, skladiščne hale) dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKE preko ustnega in nosnega predela. Razkužite si roke. Vstop v zunanji del skladišča je mogoč Ie z zaščitno masko preko ustnega in nosnega predela in Ie do sprejemne točke oziroma do sprejemne pisarne ob hkratnem upoštevanju odmaknjenosti od druge osebe vsaj za 2 metra. V druge dela skladišča ali podjetja je vstop dovoljen Ie izjemoma, z masko in s spremstvom zaposlenega v našem podjetju.

3. VSTOPAJTE POSAMIČNO. V KOLIKOR V SPREJEMNI PISARNI ali NA SPREJEMNI TOČKI ŽE NAHAJA OSEBA, POČAKAJTE, DA LE-TA ZAPUSTI PROSTOR. V sprejemni pisarni OSEBI, Kl JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila. PREJETA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE.V kolikor se pred vstopom v podjetje že nahaja oseba ali več oseb prosimo, da upoštevate distanco vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

4.  Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA se morajo osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga zglasiti na sprejemni točki za tovorni promet. V kolikor na sprejemni točki ni osebe, se za naklad/razklad pokliče na tel. št.: 031 730 620. Sledite sprejemni točki za razklad/naklad. Dokumentacijo odložite na mesto označeno za sprejem dokumentacije. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč sejo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

5. Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, Iahko odlagate le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJE dokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

6. Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

• Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.
• Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.
• Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.
• Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.