Show menu

Obisk CČN Kasaze

17. 3. 2022

Zaposleni podjetja smo se dne, 17.3. izobraževali na lokaciji Centralne čistilne naprave Kasaze. Gre za mehansko-biološko čistilno napravo, ki je namenjena čiščenju odpadnih voda Spodnje Savinjske doline.

Na napravo pritekajo odpadne vode iz občin Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec. Na njej čistijo greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav iz občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Očiščene odpadne vode se nato odvajajo v reko Savinjo.

Srečanje je bilo izredno zanimivo in poučno.