Show menu

O podjetju

Dejavnost

Podjetje Zagožen d.o.o. je specializirano za prodajo izdelkov za vodovod in kanalizacijo. Delež lastne proizvodnje predstavlja preko 25 %. Velik delež prodaje pa predstavljajo artikli tujih in slovenskih proizvajalcev, ki jih zastopamo na slovenskem trgu. VIDEO: https://youtu.be/R_s_aZYmaf0

Tradicija

Smo podjetje s tradicijo, prisotno na trgu že več kot 45 let. V Sloveniji spadamo med vodilne proizvajalce in prodajalce materialov za vodovod in kanalizacijo. Poznani smo tudi zunaj meja, predvsem na južnih trgih. Pri kupcih nas odlikuje predvsem fleksibilno prilagajanjelastna stalna zaloga blaga, ki znaša preko 2 mio. EUR in možna takojšnja brezplačna dostava blaga z lastnimi kamioni poslovnim partnerjem kamor koli po Sloveniji. Naš vozni park obsega šest kamionov s prikolico, kamionet in kombi.


Vizija

S široko paleto izdelkov in kratkimi dobavnimi roki ter konkurenčnimi pogoji ostati prva izbira zadovoljnih kupcev na slovenskem trgu.

Poslanstvo

S celovito ponudbo skrbimo za izgradnjo kakovostne podzemne in nadzemne komunalne infrastrukture, hkrati pa zagotavljamo izdelke za izgradnjo in vzdrževanje podzemnega elektro distribucijskega omrežja.


Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem podjetij ZAGOŽEN d.o.o. in APLAST d.o.o. vključuje standard za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in standard za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. 

Sistem temelji na naslednjih vrednotah

 • medsebojno zaupanje in spoštovanje zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev,
 • poštenost, ambicioznost in ustvarjalnost,
 • odgovorno in gospodarno ravnanje s sredstvi in viri.

Zavezujemo se k izpolnjevanju zahtev navedenih standardov in veljavne zakonodaje, kakor tudi ostalih zahtev povezanih z okoljskimi vidiki. Zavezujemo se k stalnem izboljševanju učinkovitosti sistema. Redno pregledujemo primernost politike glede na spremembe poslovanja.

Trudimo se izpolnjevati zahteve in pričakovanja kupcev oziroma odjemalcev v celotni življenjski dobi izdelkov ter zahtev kakovosti, za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja. Stalno iščemo najboljše rešitve, ki pripomorejo k večanju zadovoljstva kupcev in manj obremenjujejo okolje.

Cilji kakovosti in sistema ravnanja z okoljem so določeni na nivoju podjetja in na nivoju posameznih procesov, so merljivi in skladni s politiko. Cilje planiramo in izvajamo aktivnosti za njihovo realizacijo, realizacijo in učinkovitost redno pregledujemo.

Naši stalni okvirni cilji kakovosti so usmerjeni v

 • Nenehno izboljševanje procesov poslovanja s ciljem rasti realizacije in dodane vrednosti na zaposlenega.
 • Dvig zadovoljstva odjemalcev na domačem in tujih trgih.
 • Vzdrževanje podjetniške kulture, ozaveščenosti osebja in učinkovitosti medsebojnih povezav vseh procesov.
  • Obvladovanje tveganj, stroškov delovanja in (ne)kakovosti v načrtovanih okvirih.
  • Izpolnjevanje zahtev zainteresiranih strani, ki so relevantne za sistem vodenja kakovosti.

  Okvirni cilji ravnanja z okoljem

  • Zmanjšati porabo naravnih virov v smeri uporabe obnovljivih virov in zagotovitev vračanja tehnološkega izmeta nazaj v proizvodni proces.
  • Z razvojem izdelkov in uporabo najsodobnejših tehnologij pozitivno vplivati na zmanjševanje onesnaževanja okolja.
  • Skladno z regulativo obvladovati ravnanje z nevarnimi snovmi, gospodarjenje z odpadki, racionalno rabo energentov. S posodabljanjem delovne opreme in tehnoloških postopkov izboljšujemo vodenje procesov in kakovost izdelkov in storitev, večamo učinkovitost in zmanjšujemo emisije v okolje. Vsi naši izdelki so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo, s specifikacijami kupcev in dobro prakso.

  Zaposlene nenehno usposabljamo in osveščamo o pomembnosti kakovosti in ohranitve okolja. To poudarjamo tako, da razvijamo občutek odgovornosti vsakega zaposlenega za vključevanje principov sistema vodenja kakovosti in sistema varovanja okolja v vsakodnevne aktivnosti na vsakem delovnem mestu.

  Vplivamo na partnerska podjetja in zunanje ponudnike, da vzpostavijo in izvajajo svojo politiko skladno s strategijo kakovosti in ravnanja z okoljem, za uvajanje podobnih načel pa vzpodbujamo tudi kupce oziroma odjemalce.

  Certifikat ISO 9001 in ISO 14001

  Pridobili smo si certifikacijsko oznako Bureau Veritas Certification, ki nam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti. 

  Transport in skladiščenje

  Zunanje skladišče
  Podjetje razpolaga z 20.000 m2 zunanjih skladiščnih prostorov.
  Notranje skladišče
  Notranje skladišče v izmeri 7.000 m2 za skladiščenje vodovodnih armatur, fazonov, kanalskih pokrovov ter drugega materiala.

  Zastopstva

  V Sloveniji zastopamo najpomembnejše evropske proizvajalce. Skupaj z njimi si prizadevamo nuditi našim kupcem najboljše izdelke in servis. Zagotavljamo, da si bomo to prizadevali tudi v bodoče.